Garpa Olines väg 8

Nu har du möjlighet att förvärva denna tomt och förverkliga ditt drömboende i Gräshedens Vildmarksby! En huvudbyggnad, ett uthus samt ytterligare en gårdsbyggnad får uppföras på tomten. Attraktivt läge endast 10 minuter från Stötens skidanläggning.

 • Pris: 650 000 kr utgångspris
 • Område: Gräsheden
 • Driftskostnad: 1 500 kr/år

Visning

Kontakta oss för visning

Attraktivt läge längst in i området

Från tomten mot utfartsvägen

Vatten, avlopp och el är framdraget

Attraktivt läge med närhet till Stötens skidanläggning

Fastighetskarta

Gångavstånd till älven

Norrsken över Gräsheden

Skidspår brevid området

Mountain Lodge med restaurang i Stöten

Stöten erbjuder ett varierat utbud av backar

Tomt/Uteplats/Bilplats

 • Tomtarea: 1 153 kvm

Taxering

 • Taxeringsår: 2023
 • Preliminärt taxeringsvärde: Nej
 • Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark
 • Markvärde: 62 000 kr
 • Skatt/avgift: 620 kr

Inskrivningar/Plan

 • Servitut, etc: Gemensamhetsanläggning: Malung-Sälen Gräsheden GA:1 ändamål: Vägar, Vattenförsörjning, Avloppsanläggning, Grönområden, Kvartersanläggning
 • Planbestämmelser: Detaljplan (2006-06-19)

Drift

 • Väg/samfällighetsavgift: 1 500 kr/år
 • Kommentar: I avgiften ingår vatten, avlopp samt snöröjning på den gemensamma vägen.
 • Summa driftskostnader: 1 500 kr/år

Övrigt

 • Byggrätten ger dig möjlighet att bygga totalt 120kvm på tomten varav huvudbyggnaden får utgöra maximalt 90kvm. Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnaden är 4 meter och högsta taklutning är 30 grader mot horisontalplanet. Vatten och avlopp är framdraget till tomtgränsen via Gräshedens samfällighetsförenings befintliga vatten- och avloppsanläggning. Elen ingår och är framdragen till tomtgränsen.